de loonkloof

Wat kan Bureau de werkvloer voor u doen?

Het probleem

 

 • In Nederland verdienen vrouwen per jaar 38% minder dan mannen en daalt hun inkomen gemiddeld 46% na het krijgen van een kind. Bij een man blijft het inkomen gelijk of neemt het iets toe.
 • Vrouwen belanden vaker in dead-end jobs omdat werkgevers anticiperen op korter werken na kinderen krijgen.
 • Van de werkende vrouwen is 70% economisch zelfstandig, van de mannen 90%.
 • De loonkloof  is 14% in Nederland. Dat betekent op een werkend leven 300.000 euro. In het bedrijfsleven is de loonkloof 19%, bij de overheid 8%.
 • De gecorrigeerde loonkloof (gecorrigeerd op 20 factoren, zoals opleidingsniveau, functie, sector etc) is nog steeds 6%. Vrouwen verdienen voor exact hetzelfde werk minder dan hun mannelijke collega’s. Het is moeilijk aan te tonen omdat werkgevers niet scheutig zijn om te zeggen dat ze minder verdient omdat ze een vrouw is.

 

De noodzaak voor verandering voor u

 

 • De Europese commissie heeft een voorstel over beloningstransparantie gepresenteerd dat moet waarborgen dat vrouwen en mannen in de EU voor gelijke arbeid gelijk worden beloond.
 • Ook in onze Tweede Kamer ligt er een initiatief- voorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen.
 • De Eerste kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel om een vrouwenquotum in te voeren voor de Raad van Commissarissen van grote bedrijven.
 • Zonder loonkloof bindt een bedrijf haar werknemers beter aan zich en in tijden van schaarste zullen er makkelijker nieuwe werknemers te vinden zijn.. Je zult er in tijden van schaarste meer aantrekken.
 • Minder uitval en uitstroom
 • Betere resultaten
 • Betere sfeer

  Wat kunnen we voor u doen?

   

  Het dichten van de loonkloof vergt een flinke inspanning van een bedrijf of organisatie. Veranderen gaat niet vanzelf.  Het is van belang diversiteit en inclusie tot een strategische prioriteit  te maken. Bureau de werkvloer heeft een duidelijk driestappenplan ontwikkeld om deze veranderingen tot stand te brengen.

   

  Drie fasen

   

  • Data onderzoek ieder jaar herhalen

  2e Pauwenlandstraat 20
  7413 ZC
  Deventer

 1. Actie: Als bekend is waar de verschillen zitten en hoe groot ze zijn, is het tijd voor actie. Denk daarbij aan:
  • Salarissen gelijk trekken
  • Vacatureteksten aanpassen
  • Sollicitatieprocedure aanpassen
  • Zwangerschapsverlof gelijk trekken voor mannen en vrouwen
  • Promotieprocedure aanpassen
  • Wordt iedereen wel gehoord in het bedrijf?
  • Neem grensoverschrijdend gedrag serieus
  • Data onderzoek ieder jaar herhalen
 2. 2e Pauwenlandstraat 20
  7413 ZC
  Deventer

 3. Actie: Als bekend is waar de verschillen zitten en hoe groot ze zijn, is het tijd voor actie. Denk daarbij aan:
 4. 2e Pauwenlandstraat 20
  7413 ZC
  Deventer

   

  1. Bewustwording: veel organisaties denken dat er in hun organisatie geen sprake is van een loonkloof. Bij onderzoek, blijkt dat wel degelijk het geval.
  2. Onderzoek: Het is belangrijk te inventariseren wat de verschillen in beloning zijn in de organisatie. Met behulp van data analyse kunnen deze verschillen in kaart worden gebracht. Vanzelfsprekend is het daarbij van het grootste belang de privacy in acht te nemen. Hoe gaat de organisatie om met zwangerschapsverloven en met grensoverschrijdend gedrag?
  3. Actie: Als bekend is waar de verschillen zitten en hoe groot ze zijn, is het tijd voor actie. Denk daarbij aan:

  2e Pauwenlandstraat 20
  7413 ZC
  Deventer