Iedereen aan boord

 

Sanne en Laura van Bureau de werkvloer maken zich hard voor de mensen met een vluchtelingenachtergrond in Deventer: “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in onze stad.”

 

Hoe het begon

In Deventer ligt het schip Princesse de Provence waarop zo’n 180 vluchtelingen tijdelijk wonen. De Gemeente Deventer voorziet in bed, bad en brood, en Bureau de werkvloer organiseert allerhande activiteiten – denk hierbij aan taallessen, dammen en schaken, rondleidingen door de stad, enzovoort.

 

“Wij kunnen eraan bijdragen dat deze mensen niet stilstaan”

Ieder mens heeft immers behoefte aan ontwikkeling, aan activiteit, aan groei, aan nuttig zijn. De vluchtelingen op de boot zijn verschillend qua opleidingsniveau en achtergrond. Maar allemaal hebben ze hun huis en familie moeten achterlaten wegens vaak rampzalige gebeurtenissen in hun eigen land. Terwijl ze wachten op hun verblijfsvergunning kunnen wij eraan bijdragen dat ze niet stilstaan. Lees meer over de activiteiten bij de vluchtelingenboot.

 

De school: een pilot van zes maanden

In opdracht van de gemeente Deventer organiseert Bureau de werkvloer een voor-inburgeringsprogramma voor de duur van zes maanden, voor 45 deelnemers. Zo kunnen statushouders alvast aan de slag en doet de gemeente ervaring en kennis op voor de daadwerkelijke inburgering.

 

De pilot bestaat uit een multidisciplinair programma van vier dagen per week, om de deelnemers zo voor te bereiden op het inburgeringstraject en een baan boven uitkeringsniveau. Het programma richt zich op meedoen, zelfredzaamheid, taalverwerving in de klas én in de praktijk, werknemersvaardigheden, de Nederlandse normen en waarden, aandacht voor (en het verhogen van) psychisch welzijn, integratieactiviteiten in de praktijk (de stad leren kennen, museumbezoek, werken in de moestuin) en sport.

 

Op 14 november bezocht Mpanzu Bamenga onze school – lees hier meer.

 

Waarom voorinburgering?

Het Nederlandse asielsysteem heeft een doorstroomuitdaging: mensen die hun verblijfsstatus al gekregen hebben, moeten te vaak nog te lang in een azc blijven wonen omdat er geen huis voor hen is in de gemeente waar ze aan zijn toegewezen. Uit verschillende onderzoeken[1] blijkt dat, hoe langer statushouders in de opvang verblijven, …

   • Hoe langer hun integratietraject duurt;

   • Hoe slechter hun uiteindelijke taalniveau;

   • Hoe slechter hun psychische gezondheid;

   • Hoe groter het gat op hun cv, waardoor ze ook hun vaardigheden verliezen;

   • Hoe kleiner de kans op duurzaam en passend werk;

   • Hoe lastiger het is om hen te activeren.

   

  Met andere woorden: hoe groter de kans dat deze mensen aanspraak moeten maken op een uitkering. Los van het feit dat de meeste statushouders dit helemaal niet wíllen, kost dit een gemeente €20.000 per persoon per jaar. De business case is snel gemaakt…

   

  Wat óók blijkt uit deze onderzoeken:

   • Een individuele aanpak waarbij taalles gecombineerd wordt met motiverende activiteiten (zgn. duaal traject) werkt;
   • Een persoonlijke benadering is cruciaal;
   • Cursussen en trainingen gericht op zelfredzaamheid, werknemersvaardigheden, praktische taalverwerving en gezondheid zijn belangrijk;
   • Activiteiten met anderen dragen bij aan een gemeenschapsgevoel en zijn goed voor de resultaten van de leereenheden;
   • Regelmatige gesprekken met de deelnemers zijn van groot belang om tussentijdse uitval te voorkomen; hierin speelt een vertrouwensband een grote rol.
   

  Daarom starten wij namens de gemeente Deventer met een voor-inburgeringsprogramma. Zo kunnen mensen alvast starten met voorbereidingen op hun daadwerkelijke inburgeringstraject. “Veel statushouders hebben al een lang traject afgelegd, maar daarin hebben ze ook heel veel moeten wachten, wachten en wachten”, licht wethouder Rob de Geest (inburgering en asiel) toe. “Daarom kiezen we voor dit voor-inburgeringsprogramma om te voorkomen dat mensen wederom in een wachtperiode vallen.” (Bekijk hier het nieuwsbericht van de gemeente Deventer.)

   
   
   
  Denkt u: dat zou in onze gemeente ook moeten gebeuren? 

  Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

   

  Word vriend van Iedereen aan boord!

  Voor Iedereen aan boord zijn aanvullende giften meer dan welkom. Bijvoorbeeld om iemand te kunnen helpen aan een goede bril. We werken samen met Stichting Ubuntu Nederland.

   

   

  Als u iets kunt missen om de vluchtelingen van Deventer een prettige tijd te bezorgen, dan kunt u dat storten op het rekeningnummer van Stichting Ubuntu Nederland: NL44RABO 0122 940 652 onder vermelding van #iedereenaanboord. Stichting Ubuntu Nederland zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt; wij rapporteren aan het eind van dit traject over wat wij hebben gedaan met uw gift. Stichting Ubuntu Nederland heeft een ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar. U kunt ook direct doneren via onderstaande QR code.

   

  •  
  •  


  [1] Evaluatie VOI pilot duale trajecten (Regioplan, 2021): Onderzoek naar 9 gemeentelijke pilots met duale trajecten; en Met beleid van start (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2021): onderzoek naar de arbeidsparticipatie van statushouders.

  Inclusie

  Achter de Muren Zandpoort 10
  7411 GE
  Deventer