Modules

Net als hun managers, moeten vrouwen zich bewuster worden van hun kwaliteiten en zich manieren eigen maken om die effectiever in te zetten. Bureau de werkvloer helpt vrouwen hun zakelijke kwaliteiten te vergroten. Zodat een vrouw:

  • weet wat ze kan en wat ze waard is
  • haar ambities kent
  • de balans tussen werk en privé gevonden heeft
  • haar financiën op orde heeft
  • confrontaties niet uit de weg gaat en nee durft te zeggen
  • haar standpunten verwoordt in vergaderingen
  • groot denkt en initiatief toont

Te allen tijden blijft deze vrouw een vrouw. Een vrouw die gezien wordt.

Bureau de werkvloer biedt een traject aan waarbij vrouwen in uw organisatie het juiste gereedschap aangeboden krijgen om hun potentie ten volle te gebruiken. Het traject wordt voor iedere organisatie op maat gemaakt, maar om u een beeld te geven van de mogelijkheden staat hieronder een voorbeeld van een trainingstraject.

Voorbeelden van modules

Module 1

De regels van het spel

In deze module leren de deelnemers zich strategisch te gedragen op de werkvloer. Ze maken kennis met de verschillende rollen die ze kunnen aannemen.

Module 2

Wat ben ik waard

Zelfontwikkeling en eigenwaarde staan centraal in deze module.
De deelnemers formuleren hun toekomstplannen en brengen in kaart waar hun krachten liggen.

Module 3

Onderhandelen

Onderhandelen is een van de belangrijkste vaardigheden in het bedrijfsleven. In deze module leren deelnemers hoe ze zich voorbereiden op en gedragen tijdens onderhandelingen.

Module 4

De huishoudoorlog

Een eerlijke verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken zorgt ervoor dat vrouwen uitgerust en geconcentreerd hun werk kunnen doen. In deze module brengen
de deelnemers hun taken buiten hun werk in kaart en leren deze eerlijker te verdelen.

Module 5

Financiën

Een zakelijke vrouw heeft haar financiën op orde, bouwt een buffer op en beheert haar eigen geld. In deze module brengen de deelnemers hun financiële situatie in kaart, stellen doelen op en een toekomstplan.

Module 6

Spreken voor publiek  

Om mensen te overtuigen van hun ideeën leren de deelnemers
spreken voor publiek. In de module komen o.a. stemgebruik, contact maken met je publiek,
duidelijk spreken en een goede houding aan bod.

Module 7

De presentatie van een zakelijke vrouw

Met hun kledingkeuze representeren de deelnemers zowel zichzelf als de organisatie. Een professionele styliste leert de deelnemers na te denken over hun zakelijke presentatie. Welke kleding is strategisch in welke situatie?

Module 8

Op de werkvloer met mannen en vrouwen

Gemengde teams leveren betere resultaten
op. Deelnemers leren hoe ze het beste samenwerken met de verschillende persoonlijkheden
die ze op de werkvloer tegenkomen.

Wilt u weten wat Bureau de werkvloer voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op via het contactformulier.