De loonkloof

Het probleem

 • De gemiddelde loonkloof is 14% in Nederland. Dat betekent op een werkend leven 300.000 euro. In het bedrijfsleven is de loonkloof 19%, bij de overheid 8%.
 • De gecorrigeerde loonkloof (gecorrigeerd op 20 factoren, zoals opleidingsniveau, functie, sector etc.) is nog steeds 6%. Vrouwen verdienen voor exact hetzelfde werk minder dan hun mannelijke collega’s.In Nederland verdienen vrouwen per jaar 38% minder dan mannen en daalt hun inkomen gemiddeld 46% na het krijgen van een kind. Bij een man blijft het inkomen gelijk of neemt het iets toe.
 • Vrouwen belanden vaker in dead-end jobs omdat werkgevers anticiperen op korter werken na kinderen krijgen.
 • Van de werkende vrouwen is 70% economisch zelfstandig, van de mannen 90%.

De noodzaak voor verandering

 • De Europese commissie heeft een voorstel over beloningstransparantie gepresenteerd, dat moet waarborgen dat vrouwen en mannen in de EU voor gelijke arbeid gelijk worden beloond.
 • Ook in onze Tweede Kamer ligt er een initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen.
 • De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel om een vrouwenquotum in te voeren voor de Raad van Commissarissen van grote bedrijven.
 • Zonder loonkloof bindt een bedrijf haar werknemers beter aan zich en in tijden van schaarste zullen er makkelijker nieuwe werknemers te vinden zijn.
 • Een organisatie heeft minder uitval van personeel als de loonkloof opgelost is
 • Diversere teams boeken betere resultaten

Wat kan Bureau de werkvloer voor u doen

Het dichten van de loonkloof vergt een flinke inspanning van een bedrijf of organisatie. Veranderen gaat niet vanzelf.  Het is van belang diversiteit en inclusie tot een strategische prioriteit te maken. Bureau de werkvloer heeft een duidelijk driestappenplan ontwikkeld om deze veranderingen tot stand te brengen.

Bewustwording

Veel organisaties denken dat er bij hen geen sprake is van een loonkloof. Na onderzoek blijkt dat meestal wel degelijk het geval. We geven het management uitleg over de volgende zaken:

 • Wat is de loonkloof en hoe ontstaat die?
 • Onbewuste vooroordelen
 • Het belang van rolmodellen

Onderzoek

Er moet een uitgebreide data-analyse komen van de beloningen in uw organisatie:

 • Gecorrigeerd op een aantal factoren
 • Geanonimiseerd
 • Inclusief bonussen, toeslagen etc.

Aan de slag

Als bekend is waar de verschillen zitten en hoe groot ze zijn, is het tijd voor actie. Denk daarbij aan:

 • Salarissen gelijk trekken
 • Vacatureteksten aanpassen
 • Sollicitatieprocedures transparanter maken
 • Promotieprocedures aanpassen
 • Protocol grensoverschrijdend gedrag invoeren

Geïnteresseerd? Klik hier.