Aanbod

Bureau de werkvloer geeft trainingen op allerlei verschillende gebieden. De trainingen worden incompany gegeven en allemaal op maat gemaakt. In een voorbereidend gesprek bepalen we welke onderdelen voor uw organisatie van belang zijn en voor welke doeleinden uw medewerkers de training nodig hebben. Mocht u uw medewerkers op een ander gebied willen laten trainen, neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden daarvoor kunnen uitzoeken.

Spreken voor publiek met een introductie van Jan Terlouw

Wanneer uw medewerkers goed kunnen spreken voor publiek zullen zij mensen overtuigen van hun en uw ideeën. Met die ideeën kunnen ze raken, iets uitleggen of verkopen. Een duidelijke presentatie én een begrijpelijke inhoud zorgen ervoor dat de ideeën beklijven. De trainers van Bureau de werkvloer leren uw medewerkers in de training Spreken voor publiek hoe ze zich op een presentatie voorbereiden, en vervolgens zelfverzekerd en overtuigend overkomen.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • stemgebruik
 • contact maken met het publiek
 • een pakkend verhaal schrijven
 • angst voor presenteren overwinnen
 • clichés en stopwoorden vermijden

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een bekende techniek om mensen die niet willen of kunnen veranderen op weg te helpen. Deze techniek baseert zich op samenwerking in plaats van adviseren. Door middel van samenwerking kun je iemands bereidheid tot veranderen veel effectiever versterken. De techniek, die ontwikkeld is door Miller en Rollnick, is in veel verschillende situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld in de begeleiding van mensen die op zoek zijn naar werk, of in het contact met ingewikkelde klanten, of tijdens mediation.

Tijdens de training motiverende gespreksvoering leren de deelnemers:
 • werken vanuit de 4 uitgangspunten van de techniek
 • de 5 basisvaardigheden van de techniek
 • de uitgangspunten en basisvaardigheden toepassen op situaties in hun werk

Vrouwen op de werkvloer

Veel vrouwen worden in hun werkomgeving behandeld als meisjes. Bureau de werkvloer kan vrouwen helpen hun zakelijke kwaliteiten te vergroten. Daarmee bedoelen we dat een vrouw weet wat ze kan en wat ze waard is en daar een helder verhaal van heeft gemaakt, inclusief haar ambities. Een vrouw die de balans tussen werk en privé en ook haar financiën op orde heeft, een vrouw die nee durft te zeggen en confrontaties niet uit de weg gaat. Die haar standpunten verwoordt in vergaderingen, groot denkt en initiatief toont. Ten alle tijde blijft deze vrouw een vrouw. Een vrouw die gezien wordt.

Bureau de werkvloer biedt een traject aan waarbij vrouwen het juiste gereedschap aangeboden krijgen om hun potentie ten volle te gebruiken en managers leren het vrouwelijk talent in hun organisatie optimaal te benutten.

Assertiviteit en open communicatie

Waarom voelen we ons zo vaak schuldig en vinden we het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Voor veel mensen is dit een worsteling in hun leven. De training assertiviteit en open communicatie zorgt ervoor dat deze worsteling een uitdaging wordt.

We leren de deelnemers verschillende technieken waardoor ze in staat zijn:
 • op een rustige manier met kritiek om te gaan
 • zich niet langer onnodig schuldig te voelen
 • niet over zich heen te laten lopen
 • op een vriendelijke manier voor zichzelf op te komen

Dit is een intensieve training waarbij deelnemers middels rollenspellen met elkaar moeilijke situaties oefenen. We baseren ons bij deze training op het levensveranderende boek Als ik nee zeg voel ik me schuldig van Smith.

Weer de werkvloer op na zwangerschap

Uit onderzoek blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen begint op het moment dat er een kind geboren wordt. Vanaf dan trekt de verdeling van zorgtaken scheef en leveren vrouwen vaak arbeidsuren in, in tegenstelling tot mannen. Dit heeft grote gevolgen voor de financiële zelfstandigheid van vrouwen, maar ook voor de positie van vrouwen op de werkvloer. Deze gevolgen zijn nadelig, voor zowel vrouwen zelf als voor hun werkgevers.

Daarom geeft Bureau de werkvloer de training ‘Weer de werkvloer op na zwangerschap’. In deze training bereiden vrouwen zich voor op een goede combinatie van werken en het moederschap.

Wilt u als bedrijf of organisatie op de toekomst zijn gericht en dus het potentieel van uw team optimaal benutten, meld uw zwangere werknemers dan aan via het contactformulier.

Zakelijk schrijven

Vaak wordt in een bedrijf onderschat hoezeer collega’s in vakjargon met elkaar spreken. Voor de buitenwereld is dat moeilijker dan gedacht. Om het contact met klanten goed te laten verlopen, zijn duidelijke mails en heldere offertes belangrijk. Maar hoe schrijf je die?

In de training zakelijk schrijven leren de deelnemers aan de hand van 10 taalwetten:
 • middels welke stappen ze een e-mail opbouwen
 • hoe ze vakjargon vervangen door heldere taal
 • hoe ze een overzichtelijke offerte schrijven
 • hoe ze teksten op de website leesbaar maken
 • hoe ze aanzetten tot actie

Dit doen we aan de hand van teksten die de deelnemers zelf hebben geschreven of die gebruikt worden in uw bedrijf.

Omgaan met werkdruk

In veel bedrijven kampen mensen met burnout klachten. Dit zorgt ervoor dat medewerkers uitvallen en dat bij hun collega’s de werkdruk toeneemt. De kans op het krijgen van een burnout kan verkleind worden als mensen al in een vroeg stadium goed leren omgaan met werkdruk.

In de training omgaan met werkdruk leren de deelnemers:
 • een goede balans tussen werk en privé te vinden
 • een weekplanning te maken
 • onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken in hun agenda
 • problemen op tijd aan te kaarten bij hun leidinggevende
 • ontspanningsoefeningen

Communiceren met mensen met een LVB

In Nederland wonen 140.000 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en 2,2 miljoen mensen die zwakbegaafd zijn. Deze mensen doen regelmatig een beroep op gemeenten, de politie, ziekenhuizen, de GGZ en andere instanties. De communicatie met deze mensen gaat soms moeilijk. Ze begrijpen brieven met moeilijke woorden niet en kunnen het tempo van een gesprek niet altijd bijhouden. Bovendien geven ze meestal maar mondjesmaat toe dat ze iets niet begrijpen.

Voeren uw medewerkers vaak gesprekken met mensen met een LVB? Of communiceren ze met hen via schrift? Dan is het handig als ze weten op welke manier dat het beste gaat. Dat zorgt voor minder ruis en dus snellere resultaten en tevredener klanten.

In de training communiceren met mensen met een lvb leren de deelnemers:
 • hoe je een verstandelijke beperking kunt herkennen
 • hoe je je taalgebruik aanpast aan mensen met een LVB
 • welk beeldmateriaal je kunt gebruiken om je verhaal te ondersteunen
 • hoe je een tekst schrijft die begrijpelijk is voor mensen met een LVB
 • hoe je controleert of mensen je begrepen hebben

In de training zal gebruik gemaakt worden van voorbeelden uit de praktijk. Ook is het mogelijk dat iemand die zelf een LVB heeft komt vertellen over zijn ervaringen.

Brainstormen

Uw medewerkers zitten vol goede ideeën, maar hoe komen die naar boven? Zorg dat ze gestructureerd worden uitgewerkt met de training brainstormen.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • een brainstormsessie vlot laten verlopen
 • meerdere ideeën behandelen
 • het juiste aantal deelnemers selecteren
 • van een idee naar een concrete oplossing werken