Iedereen aan boord - voorinburgeren in Deventer

Een grote familie

Iedereen aan boord is inmiddels al weer even bezig. En met succes! Het voelt als een grote familie. Iedereen helpt elkaar, de deelnemers voelen zich zekerder in het Nederlands en durven weer te dromen. Wat zijn we hier blij mee! Benieuwd hoe het er nu uitziet en wat we zoal doen? Bekijk onze fotogalerij

 

Media

Vanaf het moment dat we startten (in november 2023), wisten diverse media ons te vinden. In de afgelopen maanden hebben o.a. NieuwWij, SBS6, De Stentor, De Volkskrant en De Telegraaf aandacht besteed aan Iedereen aan boord. Lees en bekijk Iedereen aan boord in de media.

 

Columns

Docent Nederlands Alissa van den Berg schrijft prachtige columns over haar werk, de studenten en wat ze tegenkomt bij Iedereen aan boord. Wij publiceren ze regelmatig op LinkedIn: ‘Duizendhonderdachtenzestig uur wandelen‘, ‘M. en het opstuwende water‘, ‘Regeltjes‘ en ‘Zomaar verdwenen’.

 

Ons team

Bij Iedereen aan boord werken we met een enthoustiast en betrokken team, voor wie geen uitdaging te groot is. Deventernaren, vakinhoudelijke experts, enthousiaste docenten en nieuwkomers die inmiddels als familie voelen. Iedereen aan boord heeft ons tot een heel fijne en warme community gemaakt. Lees hier meer over ons topteam.

 

Iedereen aan boord: hoe het begon

 

Sanne en Laura van Bureau de werkvloer maakten zich al langer hard voor de mensen met een vluchtelingenachtergrond in Deventer: “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in onze stad.”

 

Hoe het begon

In Deventer lag sinds oktober 2022 het schip Princesse de Provence waarop zo’n 180 asielzoekers tijdelijk woonden in crisisnoodopvang. De Gemeente Deventer voorzag in bed, bad en brood, en Bureau de werkvloer organiseerde vanaf het begin allerhande activiteiten – denk hierbij aan taallessen, dammen en schaken, rondleidingen door de stad, enzovoort.

 

“Wij kunnen eraan bijdragen dat deze mensen niet stilstaan”

Ieder mens heeft immers behoefte aan ontwikkeling, aan activiteit, aan groei, aan nuttig zijn. De asielzoekers op de boot waren verschillend qua opleidingsniveau en achtergrond. Maar allemaal hadden ze hun huis en familie moeten achterlaten wegens vaak rampzalige gebeurtenissen in hun eigen land. Terwijl ze wachtten op hun verblijfsvergunning konden wij eraan bijdragen dat ze niet stilstonden. Toen de boot in januari 2024 moest vertrekken, zouden de asielzoekers verspreid worden over heel Nederland ook al waren de bewoners inmiddels geworteld in Deventer.  Na stevig aandringen van o.a. Bureau de werkvloer heeft de gemeente besloten dat een groot deel van de asielzoekers in de stad mocht blijven, minstens voor een jaar, hopelijk voor langer. Deze mensen zijn immers inmiddels gewaardeerde bewoners van de stad geworden.  Lees meer over de activiteiten bij de vluchtelingenboot.

 

De school: een pilot

In opdracht van de gemeente Deventer organiseert Bureau de werkvloer inmiddels een voor-inburgeringsprogramma voor 45 deelnemers met de naam Iedereen aan boord. Zo kunnen statushouders en asielzoekers alvast aan de slag en doet de gemeente ervaring en kennis op voor de daadwerkelijke inburgering.

 

De pilot bestaat uit een multidisciplinair programma van vier dagen per week, om de deelnemers zo voor te bereiden op het inburgeringstraject en een baan boven uitkeringsniveau. Het programma richt zich op meedoen, zelfredzaamheid, taalverwerving in de klas én in de praktijk, werknemersvaardigheden, de Nederlandse normen en waarden, aandacht voor (en het verhogen van) psychisch welzijn, integratieactiviteiten in de praktijk (de stad leren kennen, museumbezoek, werken in de moestuin) en sport.

 

Bekijk hier foto’s van onze school en de activiteiten die we doen.

 

Op 14 november bezocht Mpanzu Bamenga onze school – lees hier meer.

 

Waarom voorinburgering?

Het Nederlandse asielsysteem heeft een doorstroomuitdaging: mensen die hun verblijfsstatus al gekregen hebben, moeten te vaak nog te lang in een azc blijven wonen omdat er geen huis voor hen is in de gemeente waar ze aan zijn toegewezen. Uit verschillende onderzoeken[1] blijkt dat, hoe langer statushouders in de opvang verblijven, …

   • Hoe langer hun integratietraject duurt;

   • Hoe slechter hun uiteindelijke taalniveau;

   • Hoe slechter hun psychische gezondheid;

   • Hoe groter het gat op hun cv, waardoor ze ook hun vaardigheden verliezen;

   • Hoe kleiner de kans op duurzaam en passend werk;

   • Hoe lastiger het is om hen te activeren.

   

  Met andere woorden: hoe groter de kans dat deze mensen aanspraak moeten maken op een uitkering. Los van het feit dat de meeste statushouders dit helemaal niet wíllen, kost dit een gemeente €20.000 per persoon per jaar. De business case is snel gemaakt…

   

  Wat óók blijkt uit deze onderzoeken:

   • Een individuele aanpak waarbij taalles gecombineerd wordt met motiverende activiteiten (zgn. duaal traject) werkt;
   • Een persoonlijke benadering is cruciaal;
   • Cursussen en trainingen gericht op zelfredzaamheid, werknemersvaardigheden, praktische taalverwerving en gezondheid zijn belangrijk;
   • Activiteiten met anderen dragen bij aan een gemeenschapsgevoel en zijn goed voor de resultaten van de leereenheden;
   • Regelmatige gesprekken met de deelnemers zijn van groot belang om tussentijdse uitval te voorkomen; hierin speelt een vertrouwensband een grote rol.
   

  Dit is de reden waarom wij namens de gemeente Deventer met ons voor-inburgeringsprogramma zijn gestart. Zo houden we het tempo erin. “Veel statushouders hebben al een lang traject afgelegd, maar daarin hebben ze ook heel veel moeten wachten, wachten en wachten”, licht wethouder Rob de Geest (inburgering en asiel) toe. “Daarom kiezen we voor dit voor-inburgeringsprogramma om te voorkomen dat mensen wederom in een wachtperiode vallen.” (Bekijk hier het nieuwsbericht van de gemeente Deventer.)

   
   
   
  Denkt u: dat zou in onze gemeente ook moeten gebeuren? 

  Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

   

  Word vriend van Iedereen aan boord!

   

   

  Voor Iedereen aan boord zijn aanvullende giften meer dan welkom. Bijvoorbeeld om iemand te kunnen helpen aan een goede bril. We werken samen met Stichting Ubuntu Nederland.

   

  Als u iets kunt missen om de vluchtelingen van Deventer een prettige tijd te bezorgen, dan kunt u dat overmaken via deze Rabobank-betaallink (bedrag vrij in te vullen), of storten op het rekeningnummer van Stichting Ubuntu Nederland: NL44RABO 0122 940 652 onder vermelding van #iedereenaanboord.

  Stichting Ubuntu Nederland zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt; wij rapporteren aan het eind van dit traject over wat wij hebben gedaan met uw gift. Stichting Ubuntu Nederland heeft een ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar.

   

  •  
  •  


  [1] Evaluatie VOI pilot duale trajecten (Regioplan, 2021): Onderzoek naar 9 gemeentelijke pilots met duale trajecten; en Met beleid van start (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2021): onderzoek naar de arbeidsparticipatie van statushouders.

  Achter de Muren Zandpoort 10
  7411 GE
  Deventer